Nebuloa del Vel (NGC 6992).


 La nit del 17 de juny vaig poder fotografiar la Nebulosa NGC 6992 o C33 amb 2h. i 18 min. d'integració.

Muntura HEQ 5 Pro, refractor 80/480 mm, Càmera ZWO 585 MC sense refrigerar i filtre L-Enhance. Foto feta des d'un bortle 6 i amb la  Lluna al 71%.