Triplet del Lleó


 Imatge del Triplet del Lleó (M65, M66 i NGC 3628) feta des d'un bortle 6 el dia 11/3/2024.
Newton 203 mm, Canon 6D i filtre Optolong L-Pro. 
Són 34 fotos de 2 minuts, fent un total de 1h. i 8 m d'integració.